Naudinga informacija

Kelionės užsakymas

Klientas pageidaudamas vykti į vieną iš kelionių agentūros BALTIC TRAVEL siūlomų išvykų ar kelionių, turi iš anksto rezervuoti vietas. Vietas rezervuoti galima telefonu arba el. paštu. Rezervuojant vietas būtina pateikti kelionių agentūros BALTIC TRAVEL atsakingam vadybininkui šiuos duomenis:Turisto(-ų) pavardė, vardas; Adresas; Tel. Nr.;El. pašto adresas. Sutartis. Turizmo paslaugų teikimo sutartis yra pasirašoma, kai kelionių agentūra BALTIC TRAVEL garantuoja išvykimą. Prieš pasirašant šią sutartį, turistai yra supažindinami su jos sąlygomis.

Apmokėjimas. Standartinės apmokėjimo sąlygos sudarant turizmo paslaugų teikimo sutartį kelionei autobusu:

  • Kai kelionė arba išvyka trunka mažiau kaip 24 valandas, turizmo paslaugų teikimo sutartis nėra privaloma.
  • Rezervuojant vietas pasirinktai kelionei turistui yra įteikiama kelionės programa. Turistai supažindinami su planuojamais išvykimo ir grįžimo laikais. Jeigu kelionės metu numatytos nakvynės, tokiu atveju turistai yra supažindinami ir su planuojamomis nakvynių vietomis (lokacijos).
  • jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka daugiau nei 12 savaičių, sumokamas 20% dydžio avansas, o likusi suma sumokama ne vėliau kaip 3 savaitės iki kelionės pradžios;
  • jei sutartis sudaroma, kai iki kelionės pradžios lieka mažiau nei 2 savaitės, sumokama visa kelionės kaina.

Pasas / asmens tapatybės kortelė. Vykstant į bet kurią užsienio valstybę nepilnamečiui, būtinas vaiko asmens dokumentas: asmens tapatybės kortelė arba pasas (gimimo liudijimas netinka). Vykstant už Europos sąjungos ir Šengeno erdvės ribų, nepilnamečiui reikalingas notaro patvirtintas tėvo/motinos/globėjo raštiškas sutikimas. Jei vaikas vyksta su vienu iš tėvų, antrojo tėvo sutikimo nereikia. Jei vaiko pavardė nesutampa su vieno iš kartu vykstančių tėvų pavarde, kelionės metu reikia turėti vaiko gimimo liudijimą bei jo kopiją. Pažymėtina, kad vaikų asmens dokumentai galioja trumpesnį laiką (2-5 metus), todėl, ruošdami vaiką kelionei, tėvai (globėjai) turėtų atkreipti dėmesį į jo paso galiojimo laiką. Pastebima, jog vis dar pasitaiko atvejų, kuomet suaugusieji, ruošdamiesi išleisti vieną nepilnametį į užsienį, apie leidimo išvykti būtinumą klaidingai sprendžia pagal kitos šalies narystę Europos Sąjungoje. Atkreipiame dėmesį, kad tėvų sutikimas ir toliau yra privalomas bei pasieniečių tikrinamas, jei nepilnametis iš Lietuvos tiesioginiu reisu išvyksta į Jungtinę Karalystę bei Airiją. Tokie pat reikalavimai taikomi ir vykstant į daugelio lietuvių turistų pamėgtą Bulgariją. Ši valstybė yra pilnateisė Europos Sąjungos narė, tačiau vis dar nepriklauso Šengeno zonai, todėl, pavyzdžiui, jei nepilnametis be jį lydinčio vieno iš tėvų skrenda tiesioginiu reisu iš Vilniaus į Sofiją ar Varną, privaloma iš anksto pasirūpinti notaro patvirtintu raštišku leidimu laikinai išvykti. Ne Lietuvos Respublikos piliečiams rekomenduojame informaciją apie dokumentų tinkamumą pasitikrinti Migracijos departamente arba Užsienio reikalų ministerijoje. Būtina į kelionę vežtis pasą (asmens tapatybės kortelės negalioja), galiojantį netrumpiau kaip 6 mėnėsius po kelionės, vykstant į šias keliones: Juodkalnija (Bosnija ir Hercegovina), PortugalijaIspanijaMarokas, KijevasLvovas, Maskva ir Rusijos aukso žiedas, Baltųjų naktų miestas Sankt Peterburgas, Romantiškosios Lietuvos didikų pilys Baltarusijoje, Turkija, Kroatija – asmens tapatybės kortelė tinka tik tuo atveju, jei nevykstama į Dubrovniką per Bosniją – Hercegoviną. Laisvas asmenų judėjimas ES šalies pilietis turi teisę laisvai keliauti asmeniniais ar darbo reikalais po visą Europos Sąjungą, pakanka turėti galiojantį pasą arba tapatybės kortelę. ES piliečio teisė keliauti gali būti apribota tik viešosios tvarkos, visuomenės saugos ar visuomenės sveikatos sumetimais. Vykstant į kelionę privaloma turėti pasą ar asmens tapatybės kortelę (kortelė galioja ne visose šalyse).Europos Sąjungos piliečiams, vykstantiems į BALTIC TRAVEL internetinėje svetainėje aprašytas keliones (išskyrus keliones į Rusiją ir Baltarusiją), galioja bevizio įvažiavimo režimas. Rusijos ir Baltarusijos vizos išduodamos tų šalių ambasadose Vilniuje arba galite vizas įsigyti BALTIC TRAVEL (dėl vizų gavimo kreipkitės į kelionių agentūra BALTIC TRAVEL atsakingą vadybininką). Šengeno/ES valstybės narės išduotas galiojantis leidimas gyventi ir kelionės dokumentas yra tinkamas trumpam atvykti į kitą Šengeno valstybę narę be vizos.Užsieniečiui norint keliauti po Šengeno susitarimo teritoriją reikalinga tik viena viza. Ne Europos sąjungos piliečiai, kuriems reikalingos planuojamų aplankyti šalių vizos, dokumentus tvarkosi ir už vizą atsako patys. BALTIC TRAVEL, taip pat, neatsako už pasienio bei migracijos tarnybų priimtus sprendimus turisto atžvilgiu. Draudimas ESDK patvirtina, kad asmuo apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir turi teisę ES šalyje gauti būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Privalomojo sveikatos draudimo lėšomis kompensuojamos sveikatos priežiūros paslaugos ES šalyse teikiamos pagal tose šalyse galiojančią valstybinės sveikatos apsaugos sistemos tvarką, tai reiškia, kad Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys turi teisę gauti tas pačias paslaugas už tokią pat kainą, kaip ir ES šalies, kurioje lankosi, gyventojai. Tam, kad galėtų pasinaudoti šia teise, laikinai vykdamas į kitą ES šalį, asmuo privalo turėti ESDK, kurią, kreipdamasis į gydymo įstaigą dėl būtinosios medicinos pagalbos, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turi pateikti įstaigos registratūroje ar ligoninės priimamajame.Jei neturite Europos sveikatos draudimo kortelės arba vykstate į kelionę, kurios metu aplankoma nors viena ne ES šalis, tuomet rekomenduojame įsigyti medicininių išlaidų draudimą, garantuojantį būtinos medicininės pagalbos užsienyje ir papildomų išlaidų, susidariusių dėl draudiminio įvykio, apmokėjimą. Tokį draudimą galite įsigyti BALTIC TRAVEL arba draudimo bendrovių atstovybėse. Draudimo bendrovės nekompensuoja išlaidų, susijusių su grįžimu (po ligos) į gyvenamąją vietą ar prisijungimu prie grupės kelionės tęsimui, išskyrus tuos atvejus, kada gydytojas nurodo, kad ligoniui būtinas transportavimas į gyvenamąją vietą. Įsigydami medicininių išlaidų draudimą BALTIC TRAVEL arba draudimo bendrovių atstovybėse, prašykite, kad darbuotojai parodytų, kur draudimo polise nurodytas kontaktinis tel. numeris, kuriuo turėtumėte skambinti nelaimės atveju ir užregistruoti įvykį.Užsisakant kelionę rekomenduotina apsidrausti neįvykusios kelionės rizikos draudimu, kuris sudaro galimybę išvengti nuostolių, jei kelionė neįvyksta dėl priežasčių, susijusių su pačiu keliaujančiuoju. Neįvykusios kelionės draudimas apima visas pagrindines rizikas, dėl kurių gali neįvykti kelionė – paties asmens ar artimų jo šeimos narių liga ar mirtis, eismo įvykis vykstant į kelionę, dėl kelionės dieną ar prieš pat ją prarasto turto ir t.t. Daugiau informacijos apie neįvykusios kelionės rizikos draudimo sąlygas teiraukitės BALTIC TRAVEL arba draudimo kompanijose.

Taisyklės keliaujantiems autobusu. Keleivių saugumo sumetimais, autobusui judant salone draudžiama stovėti, vaikščioti, gerti ar ruošti karštus gėrimus. Autobuse draudžiama rūkyti, vartoti stiprius alkoholinius gėrimus. Tualetu autobuse prašome naudotis tik ekstra atveju (dėl talpos ribotumo). Higienos ir saugumo sumetimais, nesinaudokite autobuso tualetu stovėdami.

Keleivio bagažas. Išlipdami iš autobuso nepalikite jame vertingų daiktų. Turto vagystės ar sunaikinimo dėl nusikalstamos trečiųjų asmenų veiklos atveju kelionės organizatorius ir/ar transporto paslaugų teikėjas atsakomybės neprisiima. Po kelionės neskubėkite išlipti iš autobuso – atidžiai apžiūrėkite, ar nepalikote jame jokių asmeninių daiktų: sėdynių kišenėlėse, viršutinėje lentynoje, po sėdynėmis. Kelionių organizatorius nėra atsakingas už Jūsų paliktus daiktus.

Keleiviai autobuse sodinami eilės tvarka, pagal kelionės sutarties sudarymo datą. Užsakydami kelionę, galite išreikšti pageidavimus dėl vietų autobuse. Dėl objektyvių, iš anksto neįmanomų numatyti aplinkybių, pasirinkta vieta autobuse gali keistis. Turistai, pageidaujantys sužinoti tikslią sėdėjimo vietą autobuse, likus dviems dienoms iki kelionės pradžios gali kreiptis į kelionių organizatorių. Papildomos vietos autobuse parduodamos tik išimties tvarka, suderinus su kelionių organizatoriumi. Ne vėliau kaip 2–3 dienos prieš išvykimą būtinai pasitikslinkite išvykimo į kelionę laiką. Šią informaciją suteiks kelionių agentūros BALTIC TRAVEL darbuotojai. Į daugelį kelionių išvykimas ir grįžimas galimi iš Vilniaus. Kitos išvykimo vietos derinamos individualiai iš anksto su turistu. Atvykimo į viešbučius/sugrįžimo iš kelionės laikas priklauso nuo daugelio faktorių, kurių neįmanoma iš anksto numatyti: meteorologinių sąlygų, transporto kamščių, kelių būklės bei jų remonto darbų. Apie numatytus išvykimo ir grįžimo laikus teirautis BALTIC TRAVEL.

Vieno vieneto bagažo svoris neturėtų viršyti 25 kg. Rekomenduojame daiktus pakuoti taip, kad kelionės metu būtiniausi daiktai nedideliame krepšyje būtų šalia Jūsų, kiti – autobuso bagažinėje.

Kelionės metu, dieną autobusas stoja kas 2–3 val., o naktį kas 3–4 val. Autobuso salone keliose vietose prie lango yra įrengti avariniai plaktukai, skirti avariniam stiklo išdaužimui. Kelionės metu, išskyrus avarijos atvejus, griežtai draudžiama juos liesti.

Pagal galiojančias ES taisykles, autobusuose, kuriuose įrengti saugos diržai, keleiviai privalo važiuoti juos prisisegę.

Į keliones vyksta turistinės klasės 16–66 sėdimų vietų autobusai, kuriuose yra garso ir vaizdo grotuvai, karšto vandens aparatas, tualetas (naudojamas extra atveju), vėdinimo sistema, sėdynės pusiau atsilenkia. Mažuose autobusuose (16 vt.) yra garso ir vaizdo grotuvai, vėdinimo sistema.

Kita informacija. Neįvykusios kelionės draudimu gali draustis tik vienas iš keliaujančiųjų asmenų, arba visi kartu keliaujantys turistai. Šiuo draudimu galima apsidrausti tik kartu su įprastu medicininių išlaidų draudimu.

Neįvykusios kelionės rizikos draudimas. Atidžiai perskaitykite visą informaciją, pateiktą draudimo polise. Išlaidų kompensavimo tvarka ir dokumentai, kuriuos reikalaujama pateikti prašant kompensuoti patirtas išlaidas ar gauti kitokią draudimo išmoką, įvairiose draudimo bendrovėse gali skirtis. Ne visos užsienio šalių medicinos įstaigos dirba su draudimo kompanijomis, todėl gali tekti sumokėti už jų suteiktas gydymo paslaugas vietoje, net jei ir turite medicininių išlaidų draudimą. Reikalaukite iš gydytojo tokių dokumentų: pažymos, kurioje būtų nurodyta diagnozė; gydymo išlaidų sąskaitos, patvirtintos gydytojo parašu ir spaudu, taip pat reikės vaistų receptų ir išrašytų vaistų pirkimo kvitų. Už gydymą ligoninėje, greitosios pagalbos paslaugas pagal draudimo polise nustatytas sąlygas sumokės draudimo bendrovė, jei laiku kreipsitės į draudimo bendrovės atstovą (adresai būna nurodyti polise), kuris įgaliotas pasirūpinti gydymu ir atsiskaitymu už jį.

Daugiau informacijos galite rasti interneto svetainėje: http://www.ktlk.lt/gyventojams/es

Europos sveikatos draudimo kortelė (toliau – ESDK) galioja ir reikalinga laikinai vykstant į Europos Sąjungos šalis, Norvegiją, Islandiją, Lichtenšteiną bei Šveicariją (toliau – ES šalys).

Daugiau ir naujausią informaciją galite rasti interneto svetainėje: http://www.urm.lt

BALTIC TRAVEL neatsako už tai, kad, neįsigijęs (negavęs) vizos, turistas neišvyksta į kelionę arba dėl vizos neturėjimo yra priverstas nutraukti kelionę. Tokiu atveju į gyvenamąją vietą turistas grįžta pats.

Šengeno erdvėje reikalinga tik viena viza. Turintys leidimus gyventi Europos Sąjungoje keliauja be vizų.

Vizos. Valstybės narės pasiliko sau teisę tam tikram laikui sugrąžinti kontrolės pasienyje procedūras, jeigu kiltų grėsmė jų saugumui ar viešajai tvarkai. Pasienio kontrolė gali būti atkurta ir masinių tarptautinių sporto renginių metu.

Kertant Šengeno valstybių narių vidaus sienas, nebėra asmens dokumentų kontrolės. Tačiau tai nereiškia, kad judėjimas Šengeno erdvėje yra prilyginamas judėjimui vienoje valstybėje narėje be kelionės ar tapatybės dokumento. Šengeno šalių teisėsaugos institucijų atstovai, vadovaudamiesi nacionaliniais teisės aktais, turi teisę savo šalies teritorijoje patikrinti asmens tapatybę. Kiekvienos valstybės narės teisės aktuose numatyta, ar asmuo privalo tokį dokumentą turėti su savimi.

Kelionės dokumentai (turizmo paslaugų teikimo sutartis, kelialapis, bilietai, būtinosios medicininės pagalbos užsienyje draudimas ir kt.) turi būti saugomi visos kelionės metu. Dėl netinkamų ar netvarkingų asmens dokumentų kelionių organizatorius atsakomybės neprisiima.

Kelionių agentūra BALTIC TRAVEL neatsako už pasienio ir migracijos tarnybų pareigūnų veiksmus.

Rekomenduojame į užsienio šalis nevykti su apgadintu (suteptu, aplietu, įplėštu ar pan.) dokumentu. Jei abejojate dėl savo dokumento tinkamumo ir/ar galiojimo laiko, būtinai pasitikslinkite prieš išvykstant: www.urm.lt; www.pasienis.lt; www.migracija.lt, ir, esant reikalui, pasikeiskite pasą (ar ATK) ar prasitęskite jo galiojimo laiką. Rekomenduojame į kelionę pasiimti ir asmens dokumento kopiją.

Šiose šalyse nepilnai galioja Šengeno teisyno nuostatos, todėl nepilnametis, vienas susiruošęs skristi į Londoną ar Dubliną, privalo pasieniečiams ne tik pateikti galiojantį kelionės dokumentą, bet ir turėti vieno iš tėvų ar globėjų sutikimą laikinai išvykti į užsienį.

Pasieniečiai primena, jog tokiais atvejais privalu pasidomėti, ar valstybė, į kurią nelydimas ketina vykti vaikas, priklauso Šengeno erdvei.

Tokį dokumentą nepilnametis privalo pateikti Valstybinės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) pareigūnams, jei jis vienas savarankiškai vyksta į Šengeno zonai nepriklausančią valstybę, pavyzdžiui, Rusiją ar Baltarusiją.

LR piliečiui išvykstant iš Lietuvos Respublikos teritorijos būtinas asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas – LR asmens tapatybės kortelė (ATK) arba LR pasas. Asmens tapatybės kortelė galioja šiose šalyse: ES valstybėse-narėse, taip pat Islandijoje, Juodkalnijoje, Makedonijoje, Norvegijoje, San Marine, Šveicarijoje, Lichtenšteine. Vykstant į nepaminėtas aukščiau kitas užsienio valstybes, reikalingas pasas. Pasas turi galioti ne mažiau kaip 6 mėnesius po kelionės pabaigos. Asmens tapatybės kortelė, kurios galiojimas baigiasi kelionės metu, laikoma negaliojančia. Rekomenduojame vykti su kortele, kurios galiojimas baigiasi ne anksčiau kaip 3 mėn. po kelionės pabaigos.

Dėl apmokėjimų sąlygų esame lankstūs. Atsižvelgiame individualiai į turisto finansines galimybes užsakant kelionę. Jeigu nėra galimybės sumokėti avanso pagal standartines sutarties sąlygas, tuomet tariamės su turistu individualiai dėl apmokėjimo terminų.

  • „labai anksti ryte“ – tai išvykimo į kelionę laikas, kuris yra ~3-6 val. ryto, priklausomai iš kurio miesto išvykstate;
  • „anksti ryte“ – tai išvykimo į kelionę laikas, kuris yra ~6-7 val. ryto, priklausomai iš kurio miesto išvykstate;
  • „vėlai vakare“ – tai atvykimo į viešbutį ar sugrįžimo iš kelionės laikas, kuris yra ~22-24 val. vakaro;
  • „labai vėlai vakare“ – dažniausiai tai atvykimo į viešbutį ar sugrįžimo iš kelionės laikas, kuris yra apie vidurnaktį ~ 1 val. nakties;
  • „naktį“ – tai sugrįžimo iš kelionės į Lietuvą laikas, kuris yra ~1-4 val. nakties, priklausomai į kurį miestą sugrįžtate.Keliautojo atmintinėje nurodyta detali informacija, reikalinga ruošiantis į pasirinktą kelionę: atskirų objektų kainos, apranga bei avalynė, kurios gali prireikti kelionės metu; kiti daiktai, kuriuos rekomenduojame pasiimti į kelionę. Atmintinė siunčiama el. paštu arba įteikiama klientui ne anksčiau kaip likus 3-14 darbo dienų iki išvykimo (priklauso nuo pasirinkto maršruto).Mokamų objektų bei ekskursijų bilietų kainų nurodyta bendra suma kelionės programoje ir interneto svetainėje www.baltictravel.eu. Ši suma gali keistis, priklausomai nuo sezoniškumo: vasarą - sezono pikas, todėl kainos yra aukštesnės, nei rudens, žiemos laikotarpiu. Kai kurių vietovių ir lankomų objektų gidai – už papildomą mokestį. Kelionių vadovas ekskursijų muziejuose neveda.MaitinimasPoilsinėse kelionėse galimi maitinimo tipai: be maitinimo, pusryčiai, pusryčiai ir vakarienė. Konkrečią maitinimo paslaugų teikimo tvarką, laiką, patiekalų ir gėrimų pasirinkimo įvairovę nustato viešbučio administracija priklausomai nuo šalies specifikos, viešbučio kategorijos ir kt.

Apgyvendinimas. Viešbučiuose gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai kambariai ar apartamentai (numeris, kuriame du atskiri miegamieji kambariai naudojasi vienu dušu ir tualetu).Tuo atveju, jei neįmanoma užsakyti triviečio kambario arba viešbutis tokių neturi – vienas iš trijų asmenų apgyvendinamas su kitais grupės turistais. Apartamentų/studijų tvarka ir švara poilsio metu turistai turi pasirūpinti patys. Rankšluosčiai ir patalynė nekeičiami visą buvimo laikotarpį. Rekomenduojame turėti savo rankšluosčius.Turistas, vykstantis vienas ir neužsisakęs vienviečio kambario, apgyvendinamas dviviečiame arba triviečiame kambaryje kartu su kitais turistais. Jei nėra tokios galimybės, vienviečio kambario priemoka yra privaloma.Atvykimo dieną viešbučio paros pradžia yra nuo 14-18 valandos, išvykimo dieną viešbučio paros pabaiga yra 10-12 valanda.

Kambaryje esantis kondicionierius gali būti nuomojamas už papildomą mokestį.

Triviečiuose kambariuose, trečia lova dažniausiai yra pristatoma (t.y. papildoma sudedama lova arba sulankstomas fotelis). Triviečių kambarių skaičius viešbučiuose yra ribotas arba kai kurie viešbučiai jų visai neturi.

Kelionių metu turistai apgyvendinami 3*, 2* arba „turistinės klasės” viešbučiuose. Jei kelionės metu yra daugiau nei 1 nakvynė viešbutyje, viešbučių, kuriuose apgyvendinama grupė, kategorija gali skirtis (t.y. tos pačios kelionės metu gali būti skirtingų kategorijų viešbučiai). Kai kuriuose mažaaukščiuose viešbučiuose gali nebūti lifto. „Turistinė klasė” – tai minimalių patogumų viešbučiai, svečių namai, pensionai arba privatus sektorius, kurių kambariuose yra dušas arba vonia, tualetas. Kai kuriuose gali būti ir balkonas, televizorius, telefonas. Pažintinių kelionių metu viešbučiai skirti nakvynei, nusiprausimui, tačiau ne poilsiui.

Esant ankstyvam išvykimui iš viešbučio ar vėlyvam atvykimui į viešbutį gali būti pateikiamas pusryčių paketas/ šalta vakarienė.

Koks maitinimas bus kelionės metu yra nurodyta prie kiekvienos kelionės aprašymo skyriuje „Į kelionės kainą įskaičiuota“. Galimi maitinimo tipai: „kontinentiniai pusryčiai“ – kava arba arbata, bandelė, sviestas, džemas arba „pagerinti kontinentiniai pusryčiai“ – kava arba arbata, bandelė, sviestas, džemas, sūris, dešra arba kumpis. Daugumoje viešbučių pusryčiams patiekiamos sultys, vanduo. Tikslios informacijos teirautis prieš kelionę kelionių agentūroje.

 © 2021 Visos teisės saugomos

Telefonas pasiteiravimui
+37060135505
info@baltictravel.eu
Tour Operator Baltic Travel